Τραπεζικός Λογαριασμός

Για όσους προτιμάνε να πραγματοποιούν τις πληρωμές μέσω τράπεζας, παρακάτω υπάρχουν τα στοιχεία του λογαριασμού.

Στοιχεία Λογαριασμού

Τράπεζα: Εθνική Τράπεζα
Όνομα λογαριασμού: ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Λογαριασμός: 148/440534-06
IBAN: GR87 0110 1480 0000 1484 4053 406
BIC: ETHNGRAA