Νεόχτιστη Κατοικία>Εσωτερικοί Χώροι

Σε αυτήν την ενότητα αναφερόμαστε στο βάψιμο των εσωτερικών τοίχων (δωμάτια, υπόγεια) οι οποίοι δεν θα σπατουλαριστουν αλλά μόνο θα βαφτούν. Αυτήν την εργασία οι μπογιατζήδες την ονομάζουν συνήθως απλά πλαστικά. Μην μπερδευτείτε όμως. Απλά πλαστικά ονομάζουμε ακόμα και το είδος του χρώματος που θα περαστεί ο τοίχος. Έχει διπλή σημασία.

Με απλά πλαστικά γίνεται το βάψιμο των εσωτερικών τοίχων. Συνήθως βάφονται τα υπόγεια και αποθήκες. Παλαιότερα βαφόντουσαν και τα δωμάτια των σπιτιών αλλά αυτό πλέον τείνει να εξαλειφθεί. Ο λόγος που χρησιμοποιείται ακόμα είναι ότι είναι πιο οικονομικά από τα σπατουλαριστά πλαστικά. Ορισμένες κατασκευαστικές εταιρείες βάφουν απλά πλαστικά τα ταβάνια των διαμερισμάτων για μικρότερο κόστος.Η διαδικασία εργασίας είναι η ίδια με τους εξωτερικούς χώρους.

Απλά πλαστικά

Απλά πλαστικά

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν το βάψιμο;

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στις σοβαντισμένες επιφάνειες θα πρέπει να έχει χρησιμοποιηθεί καλής ποιότητας ασβέστη. Ο λόγος είναι γιατί συνήθως ο χύμα ασβέστης περιέχει μεγάλη ποσότητα αλκάλιων. Μετά το σοβάντισμά και για αρκετούς μήνες μετά, τα αλκάλια βγαίνουν προς την επιφάνεια του σοβά. Σε βαμμένη επιφάνεια δημιουργεί ‘ασπρίλες’. Η καλύτερη λύση από όλες τις πλευρές είναι η αντικατάσταση του ασβέστη με υγρό γαλάκτωμα.

Ποιές εργασίες γίνονται;

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα υλικά;

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: