Τεχνοτροπίες

Οι Τεχνοτροπίες χρησιμοποιούνται για να διακοσμήσουμε διάφορα κομμάτια της τοιχοποιίας όπως ψευδοροφές από γυψοσανίδα και την πρόσοψη του τζακιού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνοτροπίας που εφαρμόζει ο ελαιοχρωματιστής. Παρακάτω αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς. Κάντε κλικ στα δείγματα φωτογραφιών για μεγέθυνση.

Σύννεφο

Η τεχνοτροπία Σύννεφο υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις και σχέδια. Το σχέδιο που δημιουργεί έχει την μορφή σύννεφου όπου και από εκεί αντλήθηκε το όνομα της.

Τεχνοτροπεία σύννεφο

Σύννεφο

Σύννεφο

Η τεχνοτροπία Σύννεφο υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις και σχέδια. Το σχέδιο που δημιουργεί έχει την μορφή σύννεφου όπου και από εκεί αντλήθηκε το όνομα της.

Σύννεφο - Εσωτερικά

Τεχνοτροπία σύννεφοΤεχνοτροπία σύννεφο

Σύννεφο - Εξωτερικές προσόψεις στον Διόνυσο (υψηλή ανάλυση)

Τεχνοτροπία σύννεφοΤεχνοτροπία σύννεφοτεχνοτροπίες τοίχουτεχνοτροπίες τοίχουΤεχνοτροπία σύννεφο

Σύννεφο - Εξωτερικές προσόψεις στον Διόνυσο (υψηλή ανάλυση)

Τεχνοτροπία σύννεφοΤεχνοτροπία σύννεφοΤεχνοτροπία σύννεφο

Stucco Veneziano

Η τεχνοτροπία Stucco Veneziano υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις και σχέδια. Η τεχνοτροπία αυτή γίνεται με τον ιταλικό στόκο stucco veneziano, η οποία αναπαριστά την επιφάνεια του μαρμάρου και της πέτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδρομή του stucco ξεκινάει από το 9.000 πχ από την Μεσοποταμία.

Τεχνοτροπεία stucco

Stucco Veneziano

Stucco Veneziano

Η τεχνοτροπία Stucco Veneziano υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις και σχέδια. Η τεχνοτροπία αυτή γίνεται με τον ιταλικό στόκο stucco veneziano, η οποία αναπαριστά την επιφάνεια του μαρμάρου και της πέτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδρομή του stucco ξεκινάει από το 9.000 πχ από την Μεσοποταμία.

Δείγματα

Τεχνοτροπία stuccoΤεχνοτροπία stucco

Πατιναριστά γύψινα

Η τεχνοτροπία πατιναριστά στα γύψινα, διακοσμεί το γύψινο του ταβανιού με εναλλαγές χρωμάτων. Η πατίνα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε με μεγάλα γύψινα και όχι σε μικρά.

Τεχνοτροπία πατίνα

Πατίνα

Πατιναριστά γύψινα

Η τεχνοτροπία πατιναριστά στα γύψινα, διακοσμεί το γύψινο του ταβανιού με εναλλαγές χρωμάτων. Η πατίνα μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε με μεγάλα γύψινα και όχι σε μικρά.

Δείγματα

Τεχνοτροπία πατίναΤεχνοτροπία πατίναΤεχνοτροπία πατίναΤεχνοτροπία πατίνα

Πατίνα σε σκαλιστά γύψινα

Η πατίνα σε σκαλιστά γύψινα, διακοσμεί τις ροζέτες του ταβανιού με εναλλαγές χρωμάτων.

Τεχνοτροπία πατίνα

Πατίνα σε σκαλιστά γύψινα

Πατίνα σε σκαλιστά γύψινα

Η πατίνα σε σκαλιστά γύψινα, διακοσμεί τις ροζέτες του ταβανιού με εναλλαγές χρωμάτων.

Δείγματα (υψηλή ανάλυση)

Τεχνοτροπία πατίναΤεχνοτροπία πατίνα