Νεόχτιστη Κατοικία>Εξωτερικό Σπατουλαριστο Σκυρόδερμα - Μπαλκόνια

Σε αυτήν την ενότητα αναφερόμαστε στην εργασία που χρειάζεται ώστε οι επιφάνειες από μπετό σε μια καινούρια οικοδομή να αποκτήσουν λεία επιφάνεια (πχ μπαλκόνια). Αυτήν την εργασία οι μπογιατζήδες την ονομάζουν συνήθως σπατουλαριστά τσιμεντοχρώματα. Ανάλογα με το επίπεδο φινιρίσματος που θέλουμε να αποκτήσει η τοιχοποιία η εργασία ποικίλει.

Σπατουλαρισμένο σπίτι

Σπατουλαρισμένες επιφάνειες

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν το βάψιμο;

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι επιφάνειες από μπετό θα πρέπει να είναι επίπεδες και να μην παρουσιάζουν καμπύλες και δόντια. Γι' αυτό προσέξτε τα μπετοφορμ που θα χρησιμοποιήσει ο μπετατζής να είναι καινούρια (όχι παλιά μπετοφορμ Φωτογραφία Παλιό μπετοφόρμ) ώστε να μην παρουσιαστούν παραμορφώσεις και αποκόλληση ξύλων από το μπετοφόρμ στο μπετό Φωτογραφία Αποκόλληση ξύλων και η στήριξή τους να είναι σωστή ώστε να μην παρουσιαστούν δόντια Φωτογραφία δόντι μπετού και παραμορφώσεις. Ακόμα θα πρέπει να γίνει επαρκή δόνηση του ρευστού μπετού με το κομπρεσέρ ώστε ο εγκλωβισμένος αέρας να βγει πλήρως από το μπετό για να μην δημιουργήσει οπές Φωτογραφία οπές μπετού στην επιφάνεια του.

Ποιές εργασίες γίνονται (Σπατουλάρισμα 2 χέρια);

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα υλικά;

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: