Δείγματα Εργασίας - Επαναβαφή - Αναπαλαιώσεις

Παρακάτω παρουσιάζονται δείγματα εργασίας από φρεσκαρίσματα - αναπαλαιώσεις νεοκλασικών.

Δείγματα


Δείγμα εργασίας

Δείγματα εργασίας

Δημαρχείο Πειραιά - Εξωτερικός χρωματισμός

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Αναπαλαίωση νεοκλασικού κτιρίου

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Θριάσιο Νοσοκομείο - Εξωτερικός χρωματισμός

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Yolenis - Εσωτ. χρωματισμός & Ξυλινη Κορνίζα

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Δείγμα εργασίας

Δείγματα εργασίας

Γ' Δημοτικό διαμέρισμα στο Νέο Φάληρο

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Νηπιαγωγείο στο Νέο Φάληρο

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Δημοτικό Καμινίων - Εσωτ. & Εξωτ. χρωματισμός

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Σχολεία Κερατσινίου - Εξωτερικός χρωματισμός

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί


Δείγμα εργασίας

Δείγματα εργασίας

Μεζονέτα - Εξωτερικός χρωματισμός (υψηλή ανάλυση)

Δείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - ΕλαιοχρωματισμοίΔείγμα εργασίας - Ελαιοχρωματισμοί