Τεχνοτροπίες

Οι Τεχνοτροπίες χρησιμοποιούνται για να διακοσμήσουμε διάφορα κομμάτια τις τοιχοποιίας όπως ψευδοροφές από γυψοσανίδα και την πρόσοψη του τζακιού. Υπάρχουν διάφοροι τύποι τεχνοτροπίας ο ελαιοχρωματιστής. Παρακάτω αναφέρουμε τους ποιο σημαντικούς.

Τεχνοτροπία με χτένα

Τεχνοτροπία με χτένα

Τεχνοτροπία με χτένα

Η τεχνοτροπία με χτένα υπάρχει σε διάφορες αποχρώσεις. Το σχέδιο που δημιουργεί έχει την μορφή του ξύλου.

Τεχνοτροπία με χτέναΤεχνοτροπία με χτένα

Φύλλα χρυσού

Φύλλα Χρυσού

Φύλλα Χρυσού

Τα φύλλα χρυσού μπορούν να πάρουν οποιοδήποτε σχήμα θελήσουμε. Τα φύλλα χρυσού βγαίνουν σε 24 καράτια και σε imitation.

Φύλλα χρυσούΦύλλα χρυσού