Ταυτότητα

Προσωπικό εταιρείας

Το προσωπικό της εταιρείας (έτος 2009)

Η ατομική επιχείρηση Βουγλάνης Κωνστ/νος ξεκίνησε τις δραστηριότητές το 1974 στην Αθήνα από τον Βούγλάνη Κωνστ/νο. Έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη πείρα, το 2004 ιδρύθηκε η επιχείρηση ‘Βουγλάνης Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.’ από τον υιό, με σκοπό τον ελαιοχρωματισμό πάσης φύσεως.
Μένοντας αφοσιωμένος στους πρωταρχικούς στόχους του πατέρα που αφορούσαν την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών, την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών και τον υψηλό δείκτη ικανοποίησής τους, κατόρθωσε να κατακτήσει κυρίαρχη θέση στον τομέα των ελαιοχρωματισμών

Οι δραστηριότητες μας εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Απασχολούμε προσωπικό 10 ατόμων, με άρτια εκπαίδευση στην εφαρμογή χρωμάτων.