Νεόχτιστη Κατοικία>Εσωτερικοί Σπατουλαριστοι Χώροι

Σε αυτήν την ενότητα αναφερόμαστε στην εργασία που χρειάζεται ώστε οι σοβαντισμένες επιφάνειες ή γυψοσανίδες σε μια καινούρια οικοδομή να αποκτήσουν λεία επιφάνεια. Αυτήν την εργασία οι μπογιατζήδες την ονομάζουν συνήθως σπατουλαριστά πλαστικά. Ανάλογα με το επίπεδο φινιρίσματος που θέλουμε να αποκτήσει ο τοίχος η εργασία ποικίλει.

Σπατουλαρισμένο σπίτι

Σπατουλαρισμένες επιφάνειες

Υπάρχουν οι εξής κατηγορίες:

Τι πρέπει να γνωρίζω πριν το βάψιμο;

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι σοβαντισμένες επιφάνειες θα πρέπει να είναι επίπεδες και να μην παρουσιάζουν καμπύλες και αυλακώσεις. Διαφορετικά μετά την εργασία των χρωμάτων πιθανόν είναι να φαίνονται ατέλειες που προέρχονται από τον σοβατζή. Παρόμοια στις γυψοσανίδες θα πρέπει να προσεχθούν οι ενώσεις από τον γυψοσανίδα ώστε να μην προεξέχουν από το επίπεδο τις γυψοσανίδας.

Ποιές εργασίες γίνονται (Σπατουλάρισμα 2 χέρια);

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα υλικά;

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: