Οδηγός Προσφοράς για Βάψιμο Εξωτερικών Χώρων ver. 2.00

Μέσα από αυτόν τον οδηγό, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να υπολογίσετε την τιμή για τον ελαιοχρωματισμό των εξωτερικών χώρων της νεόκτιστης κατοικίας σας (πόσο κοστίζει). Παρακάτω ταξινομείται και αναλύεται η εργασία ‘Βάψιμο εξωτερικών χώρων’ στους εξωτερικούς χώρους ενός νεόχτιστου σπιτιού (που δεν έχει βαφτεί).

Το 'βάψιμο εξωτερικών χώρων' ποικίλει ανάλογα με την εργασία που θα γίνει και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν. Γι’ αυτό ταξινομείται σε 6 διαφορετικές εκδόσεις. Για την καλύτερη κατανόηση της κάθε έκδοσης περιγράφονται τα στάδια εργασίας (για περισσότερες πληροφορίες για το αστάρωμα στην ενότητα 'Αστάρι και οι ιδιότητες του' ενώ για το βάψιμο στην ενότητα 'Πλαστικό Χρώμα και οι ιδιότητες του').

Για όσους ενδιαφέρονται μόνο για τις εκδόσεις που είναι οι συνηθέστερες και υπάρχουν στα περισσότερα νεόχτιστα σπίτια, διαλέξτε την κατάλληλη έκδοση από τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με τα πόσα τετραγωνικά μέτρα είναι η τοιχοποιία της οικοδομής που θα βαφτεί.

Συνηθέστερα Εξωτερικά Πλαστικά
Κωδ. 2ΑΚΡ 4ΑΚΡ
Βαθμολ. ΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέρι
Τερταγ. Μέτρα πάνω απο 800 m2 πάνω απο 200 m2
Τιμή 2,2 €/τ.μ. 4 €/τ.μ.

Για όσους ενδιαφέρονται να εξετάσουν ολόκληρη την γκάμα του βαψίματος εξωτερικών χώρων (για νεόχτιστα σπίτια που δεν έχουν βαφτεί), μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω πίνακα. Επιλέξτε (πατήστε) τον κωδικό που σας ενδιαφέρει και δείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες στην ‘Αναλυτική Περιγραφή’

Εκδόσεις Εξωτερικών Πλαστικών
Κωδ. 2ΑΚΡ 3ΑΚΡ 4ΑΚΡ 5ΑΚΡ 6ΑΚΡ 8ΑΚΡ
Βαθμολ. ΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέριΑστέριΑστέρι ΑστέριΑστέριΑστέριΑστέριΑστέριΑστέρι
Τετραγ. Μέτρα > 800 m2 > 800 m2 > 200 m2 > 200 m2 > 200 m2 > 200 m2
Τιμή 2,2 €/τ.μ. 3,5 €/τ.μ. 4 €/τ.μ. 5 €/τ.μ. 5,5 €/τ.μ. 8 €/τ.μ.
Εκδόσεις Εξωτερικών Πλαστικών
Κωδ. 2ΑΚΡ 3ΑΚΡ 4ΑΚΡ
Βαθμολ. 2 x Αστέρι 3 x Αστέρι 3 x Αστέρι
Τ.Μ. > 800 m2 > 800 m2 > 200 m2
Τιμή 2,2 €/τ.μ. 3,5 €/τ.μ. 4 €/τ.μ.
Κωδ. 5ΑΚΡ 6ΑΚΡ 8ΑΚΡ
Βαθμολ. 4 x Αστέρι 5 x Αστέρι 6 x Αστέρι
Τ.Μ > 200 m2 > 200 m2 > 200 m2
Τιμή 5 €/τ.μ. 5,5 €/τ.μ. 8 €/τ.μ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Τίτλος - Τιμή 2,2€/τ.μ. Κωδικός
Ακρυλικά Πλαστικά 2,2€/τετραγ. μέτρο 2ΑΚΡ
Ακρυλικά Πλαστικά
Αυτή η έκδοση εξωτερικών πλαστικών είναι η πιο οικονομική στην κατηγορία των 800 m2 και άνω. Το πλαστικό που χρησιμοποιείται είναι το ακρυλικό πλαστικό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μεγάλα έργα όπως Δημόσια έργα (Νοσοκομεία, Σχολεία, Νηπιαγωγεία κ.τ.λ.) και πολυκατοικίες. Το αστάρι που χρησιμοποιείται είναι αστάρι νερού και το χρώμα είναι η Β’ σειρά γνωστών βιομηχανιών.
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 600 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με ακρυλικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
6. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
Υλικά
Χρώματα: Vitex ή Χρωτεχ ή Vivechrom (Β' Ποιότητα)  
Αστάρι: Αστάρι Νερού  
     
Τίτλος - Τιμή 3,5€/τ.μ. Κωδικός
Ακρυλικά Πλαστικά 3,5€/τετραγ. μέτρο 3ΑΚΡ
Ακρυλικά Πλαστικά
Αυτή η έκδοση εξωτερικών πλαστικων ενδείκνυται στην κατηγορία των 800 m2 και άνω. Το πλαστικό που χρησιμοποιείται είναι το ακρυλικό πλαστικό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε μεγάλα έργα όπως πολυκατοικίες, ιδιόκτητα πολυώροφα σπίτια και μεζονέτες. Το αστάρι που χρησιμοποιείτεαι είναι αστάρι διαλύτου πράγμα που ανεβάζει την ποιότητα και το χρώμα είναι η Α’ σειρά γνωστών βιομηχανιών.
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 600 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Η τοιχοποιία θα τριφτεί καλά ώστε να λειανθεί και θα καθαριστεί από την σκόνη που δημιουργήθηκε. icon
3. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με ακρυλικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
5. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
Υλικά
Χρώματα: Vitex ή Χρωτεχ ή Vivechrom (Α' Ποιότητα)  
Αστάρι: Αστάρι Διαλύτου  
     
Τίτλος - Τιμή 4€/τ.μ. Κωδικός
Ακρυλικά Πλαστικά 4€/τετραγ. μέτρο 4ΑΚΡ
Ακρυλικά πλαστικά
Αυτή η έκδοση εξωτερικών πλαστικων αποτελεί το πιο συνηθισμένο βάψιμο στην κατηγορία των 200 m2 και άνω.Το πλαστικό που χρησιμοποιείται είναι το ακρυλικό πλαστικό. Συνήθως χρησιμοποιείται σε νεόκτιστα μαγαζιά και ιδιόκτητα σπίτια. Το αστάρι που χρησιμοποιείται είναι αστάρι διαλύτου πράγμα που ανεβάζει την ποιότητα και το χρώμα είναι η Α’ σειρά ακρυλικών πλαστικών γνωστών βιομηχανιών
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 200 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Η τοιχοποιία θα τριφτεί καλά ώστε να λειανθεί και θα καθαριστεί από την σκόνη που δημιουργήθηκε. icon
3. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με ακρυλικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
5. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι Ακρυλικό πλαστικό. icon
Υλικά
Χρώματα: Vitex ή Χρωτεχ ή Vivechrom (Α' Ποιότητα)  
Αστάρι: Αστάρι Διαλύτου  
     
Τίτλος - Τιμή 5€/τ.μ. Κωδικός
Ελαστομερές Πλαστικά 5€/τετραγ. μέτρο 5ΑΚΡ
Ελαστομερές Πλαστικά
Σε αυτήν την έκδοση εξωτερικών πλαστικων το πλαστικό που χρησιμοποιείται είναι το ελαστομερές πλαστικό. Αποτελεί μια καλή ποιοτική επιλογή. Το ελαστομερές πλαστικό εχεί την ιδιότητα να είναι ελαστικό αποφεύγοντας να κάνει μικρόρωγμές. Εφαρμόζεται κυρίως σε ιδιόκτητα σπίτια και ιδιόκτητες μεζονέτες. Το αστάρι που χρησιμοποιείται είναι αστάρι διαλύτου πράγμα που ανεβάζει την ποιότητα και το χρώμα είναι το ελαστομερές πλαστικό γνωστών βιομηχανιών
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 200 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Η τοιχοποιία θα τριφτεί καλά ώστε να λειανθεί και θα καθαριστεί από την σκόνη που δημιουργήθηκε. icon
3. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με ακρυλικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι Ελαστομερές πλαστικό. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
5. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι Ελαστομερές πλαστικό. icon
Υλικά
Χρώματα: Vitex ή Vivechrom (Α' Ποιότητα Ελαστομερές Πλαστικά)  
Αστάρι: Αστάρι Διαλύτου  
     
Τίτλος - Τιμή 5,5€/τ.μ. Κωδικός
θερμοελαστομερές ή σιλικονούχα Πλαστικά 5,5€/τετραγ. μέτρο 6ΑΚΡ
θερμοελαστομερές ή σιλικονούχα Πλαστικά
Σε αυτήν την έκδοση εξωτερικών πλαστικων το πλαστικό που χρησιμοποιείται είναι το θερμοελαστομερές πλαστικό ή το σιλικονούχο πλαστικο. Αποτελεί μια καλή ποιοτική επιλογή. Το σιλικονούχο πλαστικό έχει εξαιρετική συμπεριφορά στα προβλήματα της υγρασίας ενώ το θερμοελαστομερές πλαστικό έχει τη ιδιότητα να είναι ελαστικό και παράλληλα να αποτρέπει την τοιχοποιία να απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον.Εφαρμόζεται κυρίως σε ιδιόκτητα σπίτια και ιδιόκτητες μεζονέτες. Το αστάρι που χρησιμοποιείται είναι αστάρι διαλύτου πράγμα που ανεβάζει την ποιότητα και το χρώμα είναι η Α’ σειρά γνωστών βιομηχανιών
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 200 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Η τοιχοποιία θα τριφτεί καλά ώστε να λειανθεί και θα καθαριστεί από την σκόνη που δημιουργήθηκε. icon
3. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με ακρυλικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι θερμοελαστομερές ή σιλικονούχο πλαστικό. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
5. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι θερμοελαστομερές ή σιλικονούχο πλαστικό. icon
Υλικά
Χρώματα: Vitex thermo ή Vivechrom thermo ή Χρωτεχ thermo ή Vivechrom silicon ή Χρωτεχ silicon  
Αστάρι: Αστάρι Διαλύτου  
     
Τίτλος - Τιμή 8€/τ.μ. Κωδικός
Χρώμα διαλύτου 8€/τετραγ. μέτρο 8ΑΚΡ
Χρώμα Διαλύτου SIKA
Σε αυτήν την έκδοση εξωτερικών πλαστικων το χρώμα που χρησιμοποιείται είναι του διαλύτου. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει σε χρώμα. Εφαρμόζεται κυρίως σε ιδιόκτητα σπίτια και ιδιόκτητες μεζονέτες. Το χρώμα διαλυτού της SIKA έχει την ιδιότητα να είναι πολύ ανθεκτικό στα ακραία καιρικά φαινόμενα (κρύο, παγώνια, ζέστη) ενώ παράλληλα παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση κατά τον αλκαλίων της τοιχοποιίας. Το αστάρι που χρησιμοποιείται είναι Σιλοξανικό αστάρι (όχι αστάρι διαλύτου) πράγμα που ανεβάζει την ποιότητα και το χρώμα είναι της SIKA
Προϋποθέσεις
Τετραγωνικά Μέτρα > 200 m2
Προεπισκόπηση
Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας
1. Η τοιχοποιία θα ελεγχθεί προσεκτικά για επιδιορθώσεις και όπου χρειασθεί θα γίνουν τα απαραίτητα μερεμέτια. icon
2. Η τοιχοποιία θα τριφτεί καλά ώστε να λειανθεί και θα καθαριστεί από την σκόνη που δημιουργήθηκε. icon
3. Εν συνεχεία, όλη η επιφάνεια θα περαστεί με σιλοξανικό αστάρι για γερή μόνωση. icon
3. Περνιέται το πρώτο χέρι χρώμα Διαλύτου. icon
4. Αφού στεγνώσει θα γίνει σχολαστικός έλεγχος της τοιχοποιίας ώστε να διορθωθούν τυχόν ατέλειες με ψιλοστοκάρισμα. icon
5. Εν συνεχεία περνιέται το δεύτερο χέρι χρώμα Διαλύτου. icon
Υλικά
Χρώματα: Sika Gard (pdf)  
Αστάρι: Sika Gard 700S (pdf)  
     
Φωτογραφίες στα Στάδια Εργασίας
Στάδια Εργασίας

Διευκρινήσεις

  • Η παραπάνω τιμή περιλαμβάνει τα οικοδομικά υλικά.
  • Η παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνει το ΦΠΑ 24%.
  • Η παραπάνω προσφορά ισχύει μόνο για το βάψιμο εξωτερικών χώρων των νεόχτιστων οικοδομών.

Καλέστε μας για να έρθουμε δωρεάν στην νεόχτιστη οικοδομή σας και να σας δώσουμε γραπτή προσφορά (τελική τιμή για όλες τις εργασίες).