Επαναβαφή Κτιρίου>Κιγκλιδώματα - Σιδερένιες Επιφάνειες

Σφυρήλατο martelie

Κάγκελο

Ποιές εργασίες γίνονται;

Τι πρέπει να γνωρίζω για τα υλικά;

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: