Εξοπλισμός

Το Συνεργείο μας είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα για μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε και τις πιο απαιτητικές ανάγκες σας. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στον εξοπλισμό διαθέτουμε 2 πρέσες στόκου (1 τριφάσική & 1 μονοφασική) ώστε ανάλογα με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (τριφασικό η μονοφασικό) να χρησιμοποιειτε η αντιστοιχή πρέσσα στόκου.

Παρακάτω παρουσιάζεται ο εξοπλισμός αναλυτικά.

Εξοπλισμός

Τριφασική πρέσσα Wagner Μονοφασική πρέσσα Wagner

Μία πρέσα στόκου τριφασική - Wagner

Μία πρέσα στόκου μονοφασικη - Wagner

Airless Larius Airless Hubner

Ένα Airless Larius

Ένα Airless Hubner

Κομπρεσερ Kaeser Τριβείο Flex giraffe

Δύο κομπρεσερ Kaeser

Πέντε τριβεία Flex giraffe

Τριβείο μπετού Flex giraffe Τριβείο μπετού Flex

Ένα τριβείο μπετού Flex giraffe

Ένα τριβείο μπετού Flex