Βερνικόχρωμα

Το Βερνικόχρωμα είναι ένα ρευστό αδιάφανο υλικό (αραιώνεται με πετρελαικό αιθέρα -white spirit) όπου όταν περάσουμε τις ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με αυτό, δημιουργεί ένα χρωματισμένο φίλμ. Όταν κάποιος αναφέρετε στο βερνικόχρωμα, συνήθως εννοεί την Ρεπουλίνη Νεφτιού ή το Ντουκόχρωμα οικοδομών (βλέπετε παρακάτω).

Χρώμα αυτοκινήτων

Χρώμα Αυτοκινήτων

Τα Χρώματα ΔιαλύτουΧρώμα το οποίο αραιώνεται (διαλύεται) με White spirit ή με κάποιον άλλον διαλύτη. Όχι με νερό. μπορούμε να το ταξινομήσουμε ως προς την ανθεκτικότητά τους (κατά φθίνουσα σειρά) ως εξής:

Σας συμβουλεύω να χρησιμοποιήσετε κάποιο καλό ντουκόχρωμα ιδίος όταν πρόκειται για εξωτερικούς χώρους.

Μπορώ να αυξήσω την αντοχή του Βερνικοχρώματος;

Ναι. Προσθέτοντας στο βερνικόχρωμα σκληρυντή χρώματος. Μπορεί να αναμιχτεί μόνο με το ντουκόχρωμα οικοδομών και με κάποια χρώματα διαλύτου. Γνωστοί σκληρυντές χρωμάτων είναι οι ακόλουθοι:

Ποιες ριπολίνες νεφτιου υπάρχουν στην αγορά;

Γνωστές ριπολίνες νεφτιου είναι οι ακόλουθες:

Ποια οικοδομικά ντουκοχρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Γνωστά οικοδομικά ντουκοχρώματα είναι τα ακόλουθα:

Ποια μεταλλικά σφυρήλατα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια σιλικονούχα ντουκοχρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια πολυουρεθανικά χρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια ακρυλικά δυο συστατικών χρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια χρώματα αυτοκινήτων υπάρχουν στην αγορά;

Γνωστά χρώματα αυτοκινήτων είναι τα ακόλουθα: