Βερνικόχρωμα

Το Βερνικόχρωμα είναι ένα ρευστό αδιάφανο υλικό όπου όταν περάσουμε τις ξύλινες και μεταλλικές επιφάνειες με αυτό δημιουργεί ένα χρωματισμένο φίλμ.

Χρώμα αυτοκινήτων

Χρώμα Αυτοκινήτων

Το Χρώμα ΔιαλύτουΧρώμα το οποίο διαλύεται με White spirit ή με κάποιον άλλον διαλύτη. μπορούμε να το ταξινομήσουμε ως προς την ανθεκτικότητά τους (κατά φθίνουσα σειρά) ως εξής:

Σας συμβουλεύω να χρησιμοποιήσετε κάποιο καλό ντουκόχρωμα ιδίος όταν πρόκειται για εξωτερικούς χώρους.

Μπορώ να αυξήσω την αντοχή του Βερνικοχρώματος;

Ναι. Προσθέτοντας στο βερνικόχρωμα σκληρυντή χρώματος. Μπορεί να αναμιχτεί μόνο με το ντουκόχρωμα οικοδομών και με κάποια χρώματα διαλύτου. Γνωστοί σκληρυντές χρωμάτων είναι οι ακόλουθοι:

Ποια οικοδομικά ντουκοχρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Γνωστά οικοδομικά ντουκοχρώματα είναι τα ακόλουθα:

Ποια μεταλλικά σφυρήλατα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια σιλικονούχα ντουκοχρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια εποξειδικά χρώματα υπάρχουν στην αγορά;

Ποια χρώματα αυτοκινήτων υπάρχουν στην αγορά;

Γνωστά χρώματα αυτοκινήτων είναι τα ακόλουθα: